Oświadczenie warszawskiej społeczności psychologów - naukowców dotyczące wykładów Paula Camerona

 

W związku z odbywającymi się w  Polsce prelekcjami Paula Camerona grupa pracowniczek i pracowników, doktorantek i doktorantów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk  oświadcza co następuje:

Poglądy głoszone przez Paula Camerona na temat osób nieheteronormatywnych są niezgodne ze współczesną wiedzą naukową. Paul Cameron od 1980 roku nie jest związany z żadną instytucją naukową, a założony i prowadzony przez niego Family Research Institute (FRI) jest uznawany przez organizacje zajmujące się prawami człowieka (Southern Poverty Law Center) za grupę siejącą nienawiść.

Badania prowadzone przez FRI i Paula Camerona były wielokrotnie krytykowane i odrzucane przez środowisko naukowe. Sam Cameron został usunięty z grona członków Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego a inne stowarzyszenia takie jak Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne czy Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne przyjęły rezolucje odcinające się od głoszonych przez niego poglądów, określając je jako oparte na manipulacji i nadinterpretacji wyników badań naukowych.

Stanowczo protestujemy przeciwko organizowaniu wykładów Paula Camerona w naszym kraju. W naszej ocenie spotkania tego typu służą jedynie dalszemu pogłębianiu nienawiści i podtrzymywaniu uprzedzeń wobec osób nieheteronormatywnych.

 

Zainteresowanych rzetelną wiedzą dotyczącą orientacji seksualnej odsyłamy do aktualnego przeglądu badań zamieszczonego na łamach Psychological Science:

http://www.psychologicalscience.org/publications/sexual_orientation.html

 

Szczegółowe informacje na temat szkodliwej działalności Paula Camerona można zaś znaleźć na stronie:
http://www.ejsssb.org

 

prof. dr hab.  Barbara Bokus  (Wydział Psychologii, UW; Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Paweł Boski  (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Ewa Czerniawska  (Wydział Psychologii, UW)

prof. dr hab.  Tadeusz Gałkowski  (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Anna Grabowska  (Uniwersytet SWPS; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN )

prof. dr hab.  Mirosław Kofta  (Wydział Psychologii, UW)

prof. dr hab.  Krzysztof Korzeniowski  (Instytut Psychologii, PAN)

prof. dr hab.  Małgorzata Kossut  (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Anna Kwiatkowska  (Instytut Psychologii, PAN)

prof. dr hab.  Maria Lewicka  (Wydział Humanistyczny, UMK)

prof. dr hab.  Maria Lis-Turlejska  (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Emilia Łojek  (Wydział Psychologii, UW)

prof. dr hab.  Magdalena Marszał-Wiśniewska  (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Edward Nęcka  (Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Włodzimierz Oniszczenko  (Wydział Psychologii, UW)

prof. dr hab.  Paweł Ostaszewski  (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Wojciech Pisula  (Instytut Psychologii, PAN)

prof. dr hab.  Grzegorz Sędek  (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Krystyna Skarżyńska  (Instytut Psychologii, PAN; Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Ewa Trzebińska  (Uniwersytet SWPS)

prof. dr hab.  Marina Zalewska  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Hanna Bednarek  (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Michał Bilewicz,  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Aneta Brzezicka  (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Michał Chruszczewski  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Wojciech Dragan  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Alicja Grochowska  (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Ewa Haman  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Grażyna Kmita  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Izabela Krejtz  (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Agnieszka Maryniak,  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Joanna Mizielińska  (Instytut Psychologii, PAN)

dr hab. John Nezlek  (Uniwersytet SWPS; College of William & Mary in Williamsburg, Virginia, USA)

dr hab. Joanna Radoszewska  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Anna Szuster  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Adam Tarnowski  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Przemysław Tomalski  (Wydział Psychologii, UW)

dr hab. Piotr Tomaszewski  (Wydział Psychologii, UW)

dr Rafał Albiński  (Uniwersytet SWPS)

dr Małgorzata Babiuch  (Wydział Psychologii, UW)

dr Julia Barlińska  (Wydział Psychologii, UW)

dr Sylwia Bedyńska  (Uniwersytet SWPS)

dr Olga Białobrzeska  (Uniwersytet SWPS)

dr Maksymilian Bielecki  (Uniwersytet SWPS)

dr Anna Braniecka  (Uniwersytet SWPS)

dr Magdalena Budziszewska  (Wydział Psychologii, UW)

dr Izabela Chojnicka  (Wydział Psychologii, UW)

dr Szymon Chrząstowski  (Wydział Psychologii, UW)

dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień  (Uniwersytet SWPS)

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik  (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, wykładowca)

dr Marzena Cypryańska-Nezlek  (Uniwersytet SWPS)

dr Małgorzata Dragan  (Wydział Psychologii, UW)

dr Anna Gabińska  (Uniwersytet SWPS)

dr Magdalena Gąsiorowska  (Uniwersytet SWPS)

dr Hanna Hamer  (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku)

dr Katarzyna Hamer  (Instytut Psychologii, PAN)

dr Paweł Holas  (Wydział Psychologii, UW)

dr Kamil Imbir  (Wydział Psychologii, UW)

dr Kamila Jankowiak-Siuda  (Uniwersytet SWPS)

dr Ewa Jarczewska-Gerc  (Uniwersytet SWPS)

dr Łukasz Jochemczyk  (Wydział Psychologii, UW)

dr Grzegorz Krajewski  (Wydział Psychologii, UW)

dr Aleksandra Kroemke  (Uniwersytet SWPS)

dr Kuba Kryś  (Instytut Psychologii, PAN)

dr Agnieszka Laskowska  (Wydział Psychologii, UW)

dr Robert Mackiewicz  (Uniwersytet SWPS)

dr Konrad Maj  (Uniwersytet SWPS)

dr Karolina Mazurowska  (Uniwersytet SWPS)

dr Jakub Niewiarowski  (Uniwersytet SWPS)

dr Marta Penczek  (Uniwersytet SWPS)

dr Kinga Piber  (Uniwersytet SWPS)

dr Krystyna Rymarczyk  (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ; Uniwersytet SWPS)

dr Anna Siwy-Hudowska  (Uniwersytet SWPS)

dr Ewelina Smoktunowicz  (Uniwersytet SWPS)

dr Marta Sobańska  (Wydział Psychologii, UW)

dr Joanna Sweklej  (Uniwersytet SWPS)

dr Magdalena Śniegulska  (Uniwersytet SWPS)

dr Łukasz Tanaś  (Uniwersytet SWPS)

dr Monika Tarnowska  (Uniwersytet SWPS)

dr Zuzanna Toeplitz  (Wydział Psychologii, UW)

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska  (Wydział Psychologii, UW)

dr Małgorzata Wawrzyniak  (Uniwersytet SWPS)

dr Mikołaj Winiewski  (Wydział Psychologii, UW)

dr Dorota Wiśniewska-Juszczak  (Uniwersytet SWPS)

dr Jerzy Wojciechowski  (Wydział Psychologii, UW)

dr Agnieszka Wojnarowska  (Wydział Psychologii, UW)

dr Adrian Wójcik  (Wydział Humanistyczny, UMK)

dr Agata Zabłocka  (Uniwersytet SWPS)

dr Jan Zając  (Wydział Psychologii, UW)

dr Bartosz Zalewski  (Uniwersytet SWPS)

dr Michał Ziembowicz  (Uniwersytet SWPS)

dr Irena Zinserling  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Natalia Banasik  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Mateusz Banaszkiewicz  (Uniwersytet SWPS)

mgr Alicja Bińkowska  (Uniwersytet SWPS)

mgr Maria Cyniak-Cieciura  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Monika Folkierska Żukowska  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Małgorzata Godlewska  (Uniwersytet SWPS)

mgr Maria Górecka  (Uniwersytet SWPS)

mgrPiotrGrzegorzewski (Uniwersytet SWPS)

mgr Magdalena Grzesik  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Anna Hawrot  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Jan Jędrzejczyk  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Dominika Klimek  (Uniwersytet SWPS)

mgr Aleksandra Kołodziej  (Uniwersytet SWPS)

mgr Joachim Kowalski  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Krzysztof Leoniak  (Uniwersytet SWPS)

mgr Magdalena Leśnierowska  (Uniwersytet SWPS)

mgr Katarzyna Lipowska  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Agnieszka Ewa Łyś  (Wydział Psychologii, UW)

mgrOliwiaMaciantowicz (Wydział Psychologii, UW)

mgr Błażej Mroziński  (Uniwersytet SWPS)

mgr Katarzyna Potęga vel Żabik  (Uniwersytet SWPS)

mgr Alicja Radkowska  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Anna Rędzio  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Maciej Skorko  (Instytut Psychologii, PAN)

mgr Monika Słowińska  (Wydział Psychologii, UW)

mgrKarolinaStaniaszek (Wydział Psychologii, UW)

mgr Agata Stasińska  (Instytut Psychologii, PAN)

mgr Anna Stefaniak  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Joanna Sztachańska  (Uniwersytet SWPS)

mgr Mikołaj Szulczewski  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Patrycja Śleboda  (Uniwersytet SWPS)

mgr Dominika Usjan  (Uniwersytet SWPS)

mgr Marta Witkowska  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Anna Wnuk  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Kinga Wojaczek  (Wydział Psychologii, UW)

mgr Katarzyna Wojtkowska  (Wydział Psychologii, UW)